Modele garduri de sarma

Panourile sunt realizate DIN sârm? zincat?, iar cele vopsite, sunt vopsite cu Vopsea PRAF dup? zincare ?i sunt tratate TERMIC în cuptor. Acest sistem de garduri Care s-a realizat pentru o întrebuin?are profesional?, este SCPUOM DIN panouri având l??imea de 2 ?i 2,5 metri, montarea este rapid? ?i nu este costisitoare, are o durat? de întrebuin?are Lung?. Domeniul de utilizare este foarte larg. Aceast? informa?ie nu a fost înc? pus? la dispozi?ie de furnizor. Uau. V-a?i Propus un proiect Mare. Pot fi ad?ugate doar 10 produse pentru a fi comparate. Acest aspect réduire timpul de înc?rcare a rezultatelor. Implicite ?i timpul investit de dumneavoastr?. (pot fi combinate foarte bine cu ?ipci Care împiedic? privirile curioase ALE vecinilor) pot fi realiza?i în 200 de Culori, Dar acest lucru depinde de m?rimea comenzii. (o comand? de 10-20 Buc, nu este suficient? pentru a da Drumul la cuptor) Panourile sunt disponibile la o l??ime variabil? între 200 ?i 250 cm ?i la diferite în?l?imi: de la 100 cm pana la 250 cm. pe o latur? a acestor panouri se g?sesc piroane verticale de 3 cm, care pot fi a?ezate în sus sau în Jos , în aceea?i m?sur?. Nervurile de rigiditate Orizontale asigur? o rezisten?? excep?ional? panourilor.

Distan?a orizontal? a ochiurilor panourilor variaz? între 10 ?i 25 cm, în func?ie de nevoie, de rigiditatea panoului. Diametrul SÂRMEI au zincate este de 3,8 mm, iar la panourile vopsite este de 4 mm. Stâlpii sunt zinca?i Atât în extérieur Cât ?i în Interior, în conformitate cu standardul EN 10326, iar CEI vopsi?i se fabric? la fel ca ?i panourile. Depozit în dispunem, Începând de la m?rimea de 1, 5 metri, ?i pana la CEA de 3 metri, Atât dintre CEI care pot fi a?eza?i în Beton, Cât ?i dintre CEI Care au suport ?i se fixeaz? prin forare..